Visie

EHBHond is ontstaan uit de visie, dat de band tussen baas en hond in veel gevallen gemakkelijk te verbeteren is, wanneer we de denkwijze van de hond begrijpen, en andersom, de hond de gedragingen en verwachtingen van de baas leert begrijpen. Het hebben en houden van een hond als huisdier moet immers leuk zijn en blijven.

Honden hebben zo hun eigen behoeftes en met EHBHond wil ik mensen helpen deze behoeftes te ontdekken en daar invulling aan te geven. Op die manier kan een goede band tussen hond en baas gecreëerd worden. Ook wanneer er op weg naar dit doel problemen zijn ontstaan in de relatie tussen hond en baas kom ik graag te hulp.

Natuurlijk kunnen we vertellen dat de hond afstamt van de wolf, hij graag in een roedel leeft en nog vele andere historische feitjes noemen. Maar wat heeft u daar precies aan? In onze ogen niet direct zo heel veel. We geven u liever onze visie op hoe problemen ontstaan en hoe je deze oplost.
Een hond heeft zo zijn behoeftes en daar moet hij in voorzien worden. Wij gebruiken daarvoor een triangel.

  1. Inspanning
  2. Regels en Grenzen
  3. Ontspanning, beloning en Liefde

Idealiter zijn deze drie begrippen in balans, maar wanneer dit niet het geval is, ontstaan er problemen. Het kan voor u niet duidelijk zijn wat de oorzaak is van het probleem dat zich voordoet. U denkt iets goed te doen of heeft iets onbewust niet in de gaten, maar juist dit kan zorgen voor een onbalans.

Daarnaast hebben honden die elk van een bepaald ras zijn, ook bepaalde raseigenschappen en raskenmerken. Het kan zijn dat de hond daarin niet helemaal wordt voorzien en erkend.

De houding van de mens ten opzichte van de hond is van groot belang bij het voorkomen en aanpakken van het gedragsprobleem bij de hond. Onbedoeld kan de reactie van de baas op een bepaald gedrag leiden tot een toename van het probleem of de oorzaak zijn van waarom de hond überhaupt een bepaald gedrag vertoont. Hoe wordt de hond benaderd? Hoe wordt de hond aangesproken? Hoe wordt de hond gecorrigeerd? Welke intonatie gebruik je in je stem? Evenals de plekken waar je de hond aanraakt en de intensiteit waarmee je de hond aanraakt. Alles is van belang.

Diploma Tom