Voorwaarden uitlaatservices EHBHond

1. Definities

EHBHond = opdrachtnemer/uitlaatservice
U = opdrachtgever
De hond = de hond die u als opdrachtgever aanmeldt bij EHBHond

2. Opdracht

 • U als opdrachtgever komt met EHBHond als opdrachtnemer een opdracht overeen waarbij EHBHond de hond zal uitlaten op de door u gewenste dagen/dagdelen. En opdracht wordt aangegaan middels het afsluiten van een abonnement.
 • Een abonnement kan afgesloten worden voor de duur van zes maanden (half jaarabonnement) of 12 maanden (jaarabonnement).
 • U dient EHBHond van een huissleutel te voorzien zodat wij uw hond kunnen ophalen en weer thuisbrengen, indien niemand aanwezig op het woonadres. U tekent hiervoor een apart sleutelcontract.
 • Indien er binnen de looptijd van een abonnement een annulering van een dag heeft te gelden, dan houdt u een tegoed van de desbetreffende uitlaatbeurt, met een maximum van 3 uitlaatbeurten, en wordt in overleg een vervangende dag/datum overeengekomen. Dit kan echter nooit op dezelfde dag zijn waarop de hond uitgelaten wordt. Er wordt dus altijd gekeken waar in het rooster een extra plaats vrij is. Het tegoed heeft een geldigheidsduur van maximaal 3 maanden. EHBHond behoudt zich het recht voor om een verzoek tot wijziging van dag/datum af te wijzen.
 • Een afgesproken uitlaatbeurt dient u tenminste de avond van te voren (voor 20.00 uur) af te zeggen.
 • EHBHond behoudt zich het recht voor om een hond te weigeren, ook als de hond in het verleden al eens heeft mee gelopen.
 • EHBHond heeft te allen tijde het recht om de gemaakte loopafspraak of de overeenkomst (abonnement) voortijdig te beëindigen. U ontvangt hierover dan zo spoedig mogelijk bericht. Reeds betaalde gelden worden dan geretourneerd.
 • U heeft te allen tijde het recht om de gemaakte loopafspraak of de overeenkomst (abonnement) voortijdig te beëindigen. Reeds betaalde gelden worden dan echter niet geretourneerd.
 • EHBHond behoudt zich het recht voor om op feest- en vakantiedagen af te wijken van het reguliere rooster.

3. Abonnement (aankruizen)

U kiest voor betaling:

 • Maandelijks
 • Per kwartaal
 • Halfjaarlijks
 • Per jaar

U kiest voor:

 • 1 x per week
 • 2 x per week
 • 3 x per week
 • 4 x per week
 • 5 x per week

4. Betaling

 • Betaling van de abonnementskosten kan in maandelijkse termijnen, per kwartaal, per half jaar of per jaar. Voor de abonnementskosten wordt door EHBHond een factuur verstrekt. Betalingen dienen voor aanvang van de volledige abonnementsperiode. Betaling van de abonnementskosten vindt plaats middels automatische incasso of overboeking van de verschuldigde bedragen op de rekening van EHBHond, te weten bankrekeningnummer NL44 INGB 0007 525458 t.n.v. EHBHond
 • Indien u buiten uw abonnement een extra uitlaatbeurt wilt afnemen, ontvangt u hiervoor een aparte factuur.

5. Opzegging / voortzetting abonnement

 • Voor het opzeggen van het abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 • Het abonnement kan per direct opgezegd worden in het uitzonderlijke geval de hond komt te overlijden.
 • Indien u na een half jaar of jaar besluit om het abonnement voort te zetten, dan zijn hier geen kosten aan verbonden. Indien u ervoor kiest om een periode over te slaan of om het abonnement niet direct te verlengen, dan betaalt u her-inschrijfkosten van €30,-.

6. Aansprakelijkheid

 • Ingeval uw hond in een gevecht raakt met een andere hond, dan is de eigenaar van de hond verantwoordelijk voor de gemaakte kosten bij zowel uw hond als de andere hond.
 • EHBHond is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond. Indien de eigenaar ervoor zorgt dat er een handdoek klaarligt in huis bij aflevering, dan zal EHBHond er zoveel mogelijk rekening mee houden om de hond zo schoon mogelijk af te leveren.
 • De eigenaar van de hond dient WA verzekerd te zijn.
 • EHBHond zal zoveel mogelijk naar losloopgebieden gaan. Indien u bezwaar heeft dat uw hond losloopt, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken middels een e-mail aan info@ehbhond.nl vóórdat de hond de eerste keer met ons meegaat.
 • EHBHond is niet verantwoordelijk voor het weglopen van uw hond.
 Mocht dit toch gebeuren dan zal EHBHond er natuurlijk alles aan doen de hond weer terug te vinden.
 • Bij extreem weer, weeralarm, hevige bliksem of ernstige gladheid wordt er niet gelopen.

7. Extra

 • Wij behouden ons het recht voor om het reglement evenals de prijzen wanneer wij dat nodig achten te wijzigen, zonder opgave van reden.

Bij het ontvangen van de sleutel houden wij ons aan de volgende regels:

 • er worden door EHBHond geen duplicaten gemaakt.
 • de sleutel wordt niet voorzien van een adres.
 • de sleutel zal zorgvuldig in huis bewaard worden.
 • Wij zullen de sleutel slechts die dagen bij ons dragen waarop de hond(en) uitgelaten moet worden.
 • de sleutel zal op het eerste verzoek van de eigenaar worden teruggeven.
 • de eigenaar zal direct in kennis gesteld worden bij verlies of diefstal van de sleutel.
 • EHBHond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.