Gedragstherapie EHBHond

Visie

Natuurlijk kunnen we vertellen dat de hond afstamt van de wolf, hij graag in een roedel leeft en nog vele andere historische feitjes noemen. Maar wat heeft u daar precies aan? In onze ogen niet direct zo heel veel. We geven u liever onze visie op hoe problemen ontstaan en hoe je deze oplost.
Een hond heeft zo zijn behoeftes en daar moet hij in voorzien worden. Wij gebruiken daarvoor een triangel.

Cesar Millan, bekend van TV, verwoord dit erg mooi. Er zijn 3 peilers:

  1. Beweging
  2. Discipline (Regels, grenzen en beperkingen)
  3. Genegenheid

Idealiter zijn deze drie begrippen in balans, maar wanneer dit niet het geval is, ontstaan er problemen. Het kan voor u niet duidelijk zijn wat de oorzaak is van het probleem dat zich voordoet. U denkt iets goed te doen of heeft iets onbewust niet in de gaten, maar juist dit kan zorgen voor een onbalans.

Daarnaast hebben honden die elk van een bepaald ras zijn, ook bepaalde raseigenschappen en raskenmerken. Het kan zijn dat de hond daarin niet helemaal wordt voorzien en erkend.

De houding van de mens ten opzichte van de hond is van groot belang bij het voorkomen en aanpakken van het gedragsprobleem bij de hond. Onbedoeld kan de reactie van de baas op een bepaald gedrag leiden tot een toename van het probleem of de oorzaak zijn van waarom de hond überhaupt een bepaald gedrag vertoont. Hoe wordt de hond benaderd? Hoe wordt de hond aangesproken? Hoe wordt de hond gecorrigeerd? Welke intonatie gebruik je in je stem? Evenals de plekken waar je de hond aanraakt en de intensiteit waarmee je de hond aanraakt. Alles is van belang.

De problemen die eventueel zijn ontstaan, lossen wij graag samen met u op.

Wat kan EHBHond betekenen?

Vanaf het moment van binnenkomst wordt het gedrag van u en de hond geobserveerd. We bekijken wat er gebeurt en laten dit ook gebeuren. Samen constateren wij de problemen in het gedrag van de hond, en stellen we vast op welke manier de hond zijn gedrag uit.

Omdat ieder probleem op zichzelf staat kan is het onmogelijk om te benoemen hoe het gedrag vanaf de observatie verder zal worden aangepakt. De therapie gebeurt namelijk instinctief.

Wij staan er in ieder geval wel voor dat we dit probleem samen aanpakken en ook zullen oplossen.

Waar?

Wij bieden deze service aan bij u thuis in heel Nederland.